PRIVACYVERKLARING

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

MTS Woertink kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van MTS Woertink, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan MTS Woertink verstrekt. MTS Woertink kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw IP-adres

Waarom MTS Woertink gegevens nodig heeft

MTS. Woertink verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail/ of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent.

Daarnaast kan MTS Woertink uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang MTS Woertink gegevens bewaart

MTS Woertink bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaarde indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

MTS Woertink verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van MTS Woertink worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP- adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. MTS Woertink gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

MTS Woertink maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de zoektermen van MTS Woertink bij Google zoekresultatenpagina’s zijn. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan MTS Woertink te kunnen verstrekken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP- adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. MTS Woertink heeft hier geen invloed op.

MTS Woertink heeft Google geen toestemming gegeven om via MTS Woertink verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering sturen naar woertink@gmail.com. MTS Woertink zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

MTS Woertink neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MTS Woertink maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door MTS Woertink verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met MTS Woertink via woertink@gmail.com.